Regulamentul programului de fidelizare Bayer SRL „Bayer Fidelis”

1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2020

Actualizat la data de 17.03.2020

 

 

ART. 1. ORGANIZATORUL PROGRAMULUI DE FIDELIZARE

1.1. Organizatorul programului de fidelizare „Bayer Fidelis” („Programul”) este Bayer SRL, cu sediul social în Bucureşti, Șos. București – Ploiești nr. 1A, clădire B, etaj 1, sector 1, 013681, numar de ordine in Registrul Comertului Bucuresti Comerţului J40/1852/1997, Cod de Inregistrare Fiscala RO 9275030 (denumită în cele ce urmează „Bayer”).

Programul se va derula prin intermediul si cu implicarea directa a co-organizatorului iTrade Integrated Systems S.R.L. (denumit în cele ce urmează „Co-organizatorul”), cu sediul în București, str. Dr. Grigore Romniceanu nr. 54, sect. 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/9161/2012, CUI RO30530491. Co-organizatorul va asigura implementarea si desfasurarea Programului, conform acestui regulament („Regulamentul”).

1.2. Programul se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul Regulament. Termenii şi condiţiile prezentului Regulament, aşa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toţi participanţii la Programul de fidelizare.

1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul in cazuri exceptionale de a modifica Regulamentul, aducând la cunoştinţa publicului modificările.

 

ART. 2. DURATA ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE A PROGRAMULUI

2.1. Programul de fidelizare „Bayer Fidelis” va fi organizat şi se va desfăşura în perioada 1 aprilie 2020 – 31 decembrie 2020 (denumită în cele ce urmează ”Durata Programului”) pentru mărcile şi produsele participante în cadrul Programului (denumite în cele ce urmează „Produsele Bayer Participante”) achiziționate prin intermediul Distribuitorilor Autorizati astfel cum sunt ei definiți la art. 4 pct 4.4. de mai jos.

 

ART. 3. MĂRCILE ŞI PRODUSELE PARTICIPANTE

3.1. Produsele Bayer Participante sunt prezentate în Anexa 1 la prezentul Regulament, precum și pe site-ul www.fidelis.bayercropscience.ro unde vor fi actualizate în permanență.

 

ART. 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. În Program are dreptul să participe orice Utilizator Final (definit potrivit art. 4.4.-4.5. de mai jos), care deține un cont activ pe site-ul www.fidelis.bayercropscience.ro („Participantii”). Atât pentru Utilizatorii Finali, persoanele fizice, cât și pentru cei persoane juridice, înregistrarea pe site-ul www.fidelis.bayercropscience.ro se va putea realiza doar în cazul în care se parcurg cu succes etapele de inregistrare descrise in art. 5.1.-5.2. de mai jos si se acceptă, electronic, Regulamentul Programului (bifandu-se, pe formularul de înregistrare, campul corespunzator) si se confirma faptul ca utilizatorul are dreptul sa il reprezinte pe Utilizatorul Final in cadrul programului Bayer Fidelis (de asemenea, bifandu-se, pe fomularul de inregistrare, campul corespunzator).

4.2. Nu pot participa la Program: (i) angajatii Organizatorului și/sau ai Co-organizatorului, (ii) angajatii oricăror companii implicate în realizarea oricăror activități legate de organizarea și desfășurarea Programului, (iii) rudele (respectiv copii/părinți, frați/surori) sau afinii (soț/soție) oricareia dintre persoanele indicate in paragrafele (i) si (ii) de mai sus. Pentru clarificare, restrictionarea dreptului de participare prevazut la prezentul art. 4.2. se aplica atat angajatilor implicati in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Programului cat si managerilor lor directi, precum si rudelor si/sau afinilor acestora.

4.3. Pentru clarificare, participarea la Program are valoare de acceptare integrală şi liber consimţită a prevederilor prezentului Regulament.

4.4. Poate fi Utilizator Final (i) orice persoană fizică in varsta de cel putin 18 ani impliniti la data inceperii Duratei Programului şi/sau orice persoană juridică înregistrată în România, care, oricand pe parcursul anului 2019, a cumparat si dovedeşte că a cumpărat Produsele Bayer participante de la un Distribuitor Autorizat în scopul utilizării acestora pentru protecţia culturilor aflate pe teritoriul României, culturi pe care le exploatează legal, indiferent de titlu (proprietate, arendă etc.) si/sau (ii) orice Distribuitor Autorizat care, oricand pe parcursul anului 2020, a achizitionat Produse Bayer participante pe care nu le-a revândut ci le-a folosit în mod direct, pentru uzul sau propriu, pentru protecţia culturilor aflate pe teritoriul României, culturi pe care le exploatează legal, indiferent de titlu (proprietate, arendă etc.). Pentru scopul acestui Regulament, Distribuitor Autorizat este orice distribuitor persoană juridică înregistrată în România care are dreptul legal de a efectua comerț cu produse pentru protecția plantelor, inclusiv cu Produsele Bayer participante.

4.5. Dovada achizitiei Produselor Bayer participante in conditiile prevazute in art. 4.4. (i) si (ii) de mai sus se face dupa cum urmeaza:

4.5.1. pentru situatia mentionata in art. 4.4. (i) - prin transmiterea de catre Utilizatorul Final, prin oricare dintre urmatoarele mijloace: pe mail la fidelis@bayercropscience.ro, prin posta la adresa Bucuresti, str. Dr. Grigore Romniceanu nr. 54, sector 5, în atentia Bayer Fidelis sau prin upload pe site-ul Programului, www.fidelis.bayercropscience.ro, a copiei facturii fiscale emise de Distribuitorul Autorizat, pentru Utilizatorul Final, reflectand achiziția de catre acesta din urma, oricand pe durata anului 2020, a Produselor Bayer Participante si, in orice caz, cu conditia ca volumele regăsite pe factura, să fie în concordanță cu suprafețele de teren declarate de Utilizatorul Final la înscrierea în Program(denumite in continuare, „Facturile Eligibile ale Utilizatorilor Finali”)

4.5.2. pentru situatia mentionata in art. 4.4. (ii) - dovada utilizării în mod direct, de catre Distribuitorii Autorizati, a Produselor Bayer Participante se va face de către cei vizați mai sus, prin trimiterea prin oricare dintre urmatoarele mijloace: pe mail la fidelis@bayercropscience.ro, prin posta la adresa Bucuresti, str. Dr. Grigore Romniceanu nr. 54, sector 5, cod postal 050574 în atentia Bayer Fidelis sau prin upload pe site-ul Programului, respectiv www.fidelis.bayercropscience.ro, a copiei facturii fiscale care dovedește achiziția de catre Distribuitorul Autorizat a Produselor Bayer Participante, oricand pe parcursul anului 2020, cu conditia ca volumele regăsite pe factura, să fie în concordanță cu suprafețele de teren declarate la înscrierea în Program și cu conditia ca factura sa fie insotita de un bon de consum semnat și ștampilat de Distribuitorul Autorizat care să dovedească utilizarea Produselor Bayer Participante, indicate in factura anterior mențioanta pentru uzul propriu al Distribuitorului Autorizat, astfel:

- Produsele Bayer Participante, de pe bonul de consum, trebuie să coincidă întocmai (inclusiv dpdv al cantitatii) cu cele care apar pe factura fiscală de achiziție a Produselor Bayer Participante mai sus mentionata; si

- Pe bonul de consum trebuie să apară numărul facturii fiscale mai sus mentionate, care corespunde bonului respectiv.

(facturile insotite de bonul de consum, ambele indeplinind conditiile mai sus mentionate, fiind denumite in continuare, colectiv, „Facturile Eligibile ale Distribuitorilor Autorizati”).

Pentru scopul acestui regulament, Facturile Eligibile ale Utilizatorilor Finali si Facturile Eligibile ale Distribuitorilor Autorizati vor fi denumite, in continuare, „Facturile Eligibile”.

Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita informații suplimentare care să ateste suprafețele de teren declarate, cum ar fi: Raportul AGR2a și AGR2b, Formular Cerere unica de plată depus la APIA.

 

ART. 5. MODUL DE DESFĂŞURARE A PROGRAMULUI

5.1. Utilizatorii Finali vor avea posibilitatea să devina Participanti si, in aceasta calitate sa participe în Program, prin crearea unui cont de utilizator pe site-ul www.fidelis.bayercropscience.ro., cu conditia ca acesta sa fie activat de catre Co-organizator, in conditiile Regulamentului. Contul va fi activat numai în urma validării de către Organizator a datelor declarate de Participant in procesul de creare a contului – inclusiv validarea alegerii profilului corect, de „fermier”, dupa caz, de „fermier si distribuitor” - și a respectării prevederilor prezentului Regulament.

5.2. De la momentul crearii contului de catre Utilizatorul Final (prin completarea corecta si completa a datelor necesare in formularul de inregistrare disponibil pe www.fidelis.bayercropscience.ro.) și până la momentul activarii contului pentru un Participant, Co-organizatorul are la dispozitie maxim 30 de zile calendaristice (fara a lua in calcul data crearii contului de catre Utilizatorul Final). În termen de maxim 30 de zile calendaristice de la crearea fiecărui cont, Participantul va primi – numai cu conditia ca respectivul cont sa fi fost validat de catre Organizator, conform Regulamentului - datele de acces ale contului (adica username, parola precum si un link de activare) precum si un cod de recomandare (asa cum este descris in art. 5.13) pe adresa de email utilizată de Participant pentru crearea contului. Participantul va putea modifica parola de accesare a contului sau de utilizator.

5.3. Participanţii care achiziţionează, oricand pe parcursul anului 2020 Produsele Bayer Participante, de la Distribuitorii Autorizaţi, și înscriu Facturile Eligibile în Program, conform art. 4.4.-4.5. din Regulament, vor primi, in conditiile Regulamentului, pentru fiecare Produs Bayer Participant, achiziţioat, un număr de puncte bonus, mentionat in Anexa 1 la Regulament (denumite în continuare „Puncte”).

5.4. Valoarea unui Punct oferit de Organizator este de 0,143 lei si nu difera in functie de Produsul Bayer Participant.

5.5. Pentru a primi Punctele aferente Produselor Bayer Participante achizitionate, Participantii trebuie să indeplineasca conditiile prevazute in art. 4.4. -4.5. din Regulament. Pentru claritate, se accepta pentru scopul Programului doar Facturile Eligibile și bonurile de consum aferente ce au data emiterii în cursul anului 2020.

5.6. Punctele acumulate de Participanţi vor fi actualizate în contul fiecarui Participant de pe site-ul www.fidelis.bayercropscience.ro în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea de la Participanti a dovezilor de achiziție a Produselor Bayer Participante la Program (conform art. 4.5. de mai sus).

5.7. Organizatorul recomandă Participantilor care înscriu în Program facturi conținând Produse Bayer Participante să ascunda prețul de achiziție al acestora, eventualele discount-uri primite, cât și orice detalii despre produsele din factura, altele decât Produsele Bayer Participante în Program.

5.8. Pe parcursul Programului – si, in orice caz, numai pe Durata Programului - în funcţie de achizitiile, de catre Participanti, a Produselor Bayer Participante la Program de la Distribuitorii Autorizaţi, Participanţii la Program vor putea folosi Punctele acumulate, pentru a alege diferite produse dintre cele listate în Catalogul virtual de pe site-ul www.fidelis.bayercropscience.ro (denumite în cele ce urmează “Produsele”), cu ajutorul formularului de comanda disponibil pe www.fidelis.bayercropscience.ro., completandu-l integral si corect.

5.9. Lista Produselor poate suferi modificări în funcție de disponibilitatea Produselor și a prețului acestora, iar Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru variatiile listei de Produse (inclusiv, disparitia din lista a unor Produse, modificarea pretului, etc).

5.10. Punctele acumulate de un Participant în cadrul unei luni şi neconsumate în luna respectivă se vor reporta şi în următoarele luni, până la epuizare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020. După această dată, Punctele neconsumate devin nule si nu mai pot fi folosite pentru niciun scop (incluzand dar fara a se limita la achizitia de Produse). Totodata, oricand pe Durata Programului, orice Participant poate cesiona, integral sau partial, catre orice alt Participant, Punctele acumulate pe Durata Programului, pe baza Declaratiei de Cesiune Puncte, disponibila pe site-ul www.fidelis.bayercropscience.ro. In acest sens, Participantul cedent va completa si va semna Declaratia de Cesiune Puncte, pe care o va trasmite in original, Co-Organizatorului, prin posta, la adresa acestuia, din București, str. Dr. Grigore Romniceanu nr. 54, sector 5 cod postal 050574. Cesiunea Punctelor va deveni efectiva si va produce efecte incepand cu data receptionarii de catre Co-Organizator, a Declaratiei de Cesiune Puncte, corect si integral completata si semnata in original de catre Participantul cedent si, in orice caz, numai cu conditia ca declaratia sa fi fost receptionata de Co-Organizator pe Durata Programului.

5.11. Pe măsură ce Participantul optează pentru anumite Produse completand in acest sens formularul de comanda disponibil pe www.fidelis.bayercropscience.ro, din punctajul total al Participantului se scade valoarea în puncte aferentă Produselor pentru care acesta a optat.

5.12. Cu conditia confirmarii comenzii de catre Co-organizator – prin transmiterea unui email, in acest sens, catre Participantul care a lansat comanda - Produsele alese de Participanţi, din catalogul virtual, pe baza Punctelor acumulate, vor fi expediate la adresa de livrare mentionata de Participant in comanda, în maxim 30 zile lucrătoare de la data primirii de către Co-organizator a comenzii online și vor fi predate de Co-organizator pe baza unui aviz de însotire a mărfii.

5.13. Participanţii înscrişi deja în Program au posibilitatea de a recomanda un nou membru, printr-un cod de recomandare primit, in prealabil de la Co-organizator, pe adresa de email a Participantului, înregistrată în contul sau de utilizator al www.fidelis.bayercropscience.ro. Pentru fiecare nou membru recomandat, atât Participantul deja înscris cât şi noul membru, primesc câte 1000 de Puncte cu conditia ca: (i) Participantul sa îi fi comunicat noului membru, codul de recomandare, si (ii) noul membru îşi deschide un cont pe site-ul www.fidelis.bayercropscience.ro, cu includerea codului de recomandare; si (iii) noul membru (destinatarul recomandarii) lanseaza o comanda de Produse, conform acestui Regulament. Cele 1000 de Puncte vor aparea in contul Participantului, respectiv in contul noului membru, după transmiterea primei comenzi de Produse de catre noul membru.

 

ART. 6. PRODUSE

6.1. Lista Produselor ce pot fi achiziționate în schimbul Punctelor se va regăsi pe întreaga perioadă a Programului pe site-ul www.fidelis.bayercropscience.ro la sectiunea Catalog. (link)

6.2. Lista Produselor poate suferi modificări în funcție de disponibilitatea acestora în stocurile furnizorilor.

 

ART. 7. RECEPTIE SI RETUR

7.1. Produsele vor fi achizitionate si expediate prin curier de catre Co-organizator in termen de 30 zile de la primirea comenzii pe pe site-ul www.fidelis.bayercropscience.ro. Utilizatorul final va deschide coletul in prezenta curierului, va semnala in procesul verbal de receptie orice neconformitate a Produsului si va informa Co-organizatorul acest lucru in maxim 48 de ore de la data receptiei. Orice sesizare ulterioara nu va fi luata in considerare.

7.2. Utilizatorii finali pot returna Produsele gratuit în termen de 14 de zile calendaristice de la data livrării, fara invocarea niciunui motiv si fara a suporta alte costuri decât cele de livrare. In acest caz, Punctele vor fi returnate in contul Utilizatorului final in termen de 5 zile de la data primirii returului.

 

ART. 8. LIMITELE RASPUNDERII ORGANIZATORULUI

8.1. Organizatorul și Co-organizatorul Programului nu își asumă nicio obligatie si/sau răspundere pentru, incluzand dar fără a se limita la, următoarele:

a) Formularele de înscriere sau de comandă primite inainte de data inceperii, respectiv, după data de finalizare a Programului;

b) Pierderile sau întarzierile înscrierilor pe site-ul www.fidelis.bayercropscience.ro provocate de (de exemplu, dar fără a se limita la) defecțiuni tehnice independente de vointa Organizatorului/Co-organizatorului;

c) Situațiile în care Participantii înscriu pe site-ul www.fidelis.bayercropscience.ro date incorecte sau incomplete;

d) Pierderile, întarzierile sau orice alte probleme la înscrierea în Program, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste să se înscrie în Program;

e) Întreruperile/disfunctionalitățile neanunțate ale providerului de Internet sau blocarea accesului intern datorită aglomerării rețelelor de internet pe perioadele de trafic intens;

f) Situațiile în care Participanții achizitioneaza alte produse decat Produsele Bayer Participante în Program (asa cum sunt definite in Regulament);

g) Remedierea oricaror vicii, defectiuni, neconformitati, de orice natură, pe care le-ar putea avea Produsele. Produsele vor fi însoțite de certificate de garanție și orice cerere de remediere va fi adresată de către Participant direct furnizorului respectivului Produs conform termenilor și conditiilor din certificatul de garantie emis de respectivul furnizor.

h) Situațiile în care Produsul ales de un Participant nu se mai află pe stocul furnizorului la momentul comenzii.

8.2. Participanții nu pot opta pentru primirea contravalorii Produselor în bani sau în alte obiecte şi nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor tehnice ale Produselor

 

Art. 9. CAZURI EXONERATOARE DE RASPUNDERE

9.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator și/sau Co-organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului și/sau Co-organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îi pune în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

9.2. Dacă o situație de forță majoră sau caz fortuit împiedică sau întarzie total sau parțial executarea Regulamentului și/sau continuarea Programului, Organizatorul și/sau Co-organizatorul (in functie de entitatea care invoca aparitia cazului exonerator de raspundere) vor fi exonerați de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor lor pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întarziată. Organizatorul și/sau Co-organizatorul (in functie de entitatea care invoca aparitia cazului exonerator de raspundere), dacă invocă forța majoră sau cazul fortuit sunt obligați să comunice Participanților existența acesteia în termen de 5 zile lucratoare de la apariție (cu exceptia situatiei in care legislatia aplicabila prevede, in mod imperativ, un termen mai scurt, acesta din urma devenind direct aplicabil). În intelesul prezentului Regulament constituie caz fortuit printre altele, următoarele evenimente: a) pierderea bazelor de date; b) avarierea sistemului informatic de stocare a datelor și acordare a Produselor; c) erori de tipărire, inclusiv produse prin eroare umană; d) tentative de fraudă ale mecanismului Programului prin mijloace electronice sau alte mijloace; e) orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului și care poate interzice sau modifica termenii acestuia.

 

Art. 10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1. Datele cu caracter personal ale Participantilor, persoane fizice, vor fi prelucrate conform Politicii de confidentialitate disponibila la https://fidelis.bayercropscience.ro/declaratie-de-confidentialitate, cu respectarea prevederilor legale, inclusiv a Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare „GDPR”).

10.2. Dacă Participantul optează expres în acest sens, datele sale de contact vor fi prelucrate și pentru scopuri de marketing și publicitate, respectiv pentru trimiterea către Participant de informații electronice despre serviciile, produsele și evenimentele Organizatorului. Temeiul prelucrării acestor date îl constituie consimțământul liber exprimat și în cunoștință de cauză al Participantului (art. 6 alin. (1) lit. a) GDPR). Consimțământul pentru prelucrarea datelor în scopuri de marketing și promovare va putea fi retras în orice moment, fără a afecta operatiunile de prelucrare efectuate anterior retragerii si fara a fi afectată în vreun fel desfășurarea Programului.

10.3. Fiecare Participant la Program, persoana fizica, în calitate de persoană vizată, are, conform Regulamentului (UE) 2016/679, următoarele drepturi: dreptul de informare si acces la datele sale cu caracter personal, dreptul de a obtine rectificarea datelor inexacte, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, dreptul de a se adresa cu o plângere autorității de supraveghere şi dreptul de a se adresa justiţiei, dreptul de a isi retrage oricând, cu efect pentru viitor, consimțământul referitor la prelucrarea datelor sale cu caracter personal.

10.4. Pentru informații suplimentare, detalii sau intrebari in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale Participantilor, persoane fizice, precum si pentru exercitarea drepturilor acestora, Participantii la Program vor trimite un e-mail la data.protection.ro@bayer.com sau vor contacta responsabilul cu protecția datelor Operatorului, la următoarea adresă: Bayer S.R.L., CUI 9275030, cu sediul în Șos. București – Ploiești nr. 1A, clădire B, etaj 1, sector 1, cod 013681, București, România, în atenția responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal.

 

Art. 11. LITIGII SI FRAUDE

11.1. În eventualitatea unor litigii aparute între Organizator și/sau Co-organizator, pe de o parte și Participanți, pe de alta parte, aceștia vor încerca să le soluționeze în primul rând pe cale amiabilă. Organizatorul și/sau Co-organizatorul nu își asumă nicio raspundere și nu vor fi parte în disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra facturilor fiscale care dovesc achiziția Produselor Bayer Participante în Program.

11.2. Atat Organizatorul cat și Co-organizatorul sunt îndreptățit, fiecare in parte, să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului/Programului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile Programului de fidelizare descris prin acest Regulament.

11.3. În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat achiziționarea de Produse în mod fraudulos, Organizatorul și/sau Co-organizatorul vor putea sesiza organele competente. Enumerarea de mai sus nu este limitativă fiind utilizată numai în scop exemplificativ.

 

Art. 12. TAXE ŞI IMPOZITE

12.1. Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze orice impozit datorat de acesta (in mod imperativ) în legătură cu Produsele, în conformitate cu reglementările Codului Fiscal în vigoare.

12.2. Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură în legatură cu aceste venituri sunt în sarcina exclusivă a Participanților.

 

Art. 13. REGULAMENTUL PROGRAMULUI

13.1. Regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit pe întreaga perioada a Programului oricărui solicitant pe web-site-ul http://www.bayercropscience.ro/fidelis sau la Info Line 021.794.32.89 (linie telefonică cu tarif normal) de luni până vineri între orele 9h00 - 17h30 (cu exceptia sarbatorilor legale).

 

Art.14. ÎNCETAREA PROGRAMULUI

14.1. Prezentul Program poate înceta inclusiv în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie caz de forţă majoră sau caz fortuit sau în cazul schimbării cadrului legislativ, daca o astfel de schimbare poate determina ca organizarea, desfăşurarea si/sau continuarea Programului să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect sau să nu mai fie permise de lege sau sa agraveze/majoreze in orice fel raspunderea sau obligatiile Organizatorului si/sau ale Co-organizatorului.

 

Art. 15. DIVERSE

15.1. Orice Participant care doreste sa reclame Organizatorului și/sau Co-organizatorului fapte legate de desfășurarea Programului este încurajat să se adreseze imediat dupa constatarea faptei pe care dorește să o reclame la adresa: str. Dr. Grigore Romniceanu nr. 54, sector 5, cod postal 050574, in atentia Bayer Fidelis, email: fidelis@bayercropscience.ro.

Urmatoarea anexa face parte integranta din Regulament: Anexa 1 – Produse și puncte – face parte integranta din acest Regulament.

Organizator,

BAYER SRL

_______________

Prin Pascal Cassecuelle Director Divizie CropScience Romania Bulgaria & Moldova

 

Co-organizator,

iTrade Integrated Systems S.R.L.

_______________

Prin Andrei Dumitrel

Administrator

 

Anexa 1 la Regulamentul programului de fidelizare Bayer SRL „Bayer Fidelis” 1 ianuarie 2020– 31 decembrie 2020

 

Lista produselor participante şi punctajul aferent fiecărui produs
DENUMIRE PRODUS
Numar puncte  UM 
ADENGO 465 SC 40 KG/L
ALIETTE 80 WG 10 KG/L
ATLANTIS FLEX 230 UNIT
AVIATOR 25 KG/L
BARITON SUPER 20 KG/L
BISCAYA 240 OD 20 KG/L
BUCTRIL UNIVERSAL 7 KG/L
CALYPSO 480 SC 65 KG/L
CAPRENO pack 1 270 UNIT
CAPRENO pack 2 145 UNIT
CENTURION PLUS 8 KG/L
CHALLENGE 11 KG/L
DECIS 25 WG 78 KG/L
DECIS EXPERT 100 EC 30 KG/L
ENVIDOR 240 SC 70 KG/L
EQUIP  9 KG/L
FALCON 460 EC 14 KG/L
FALCON PRO 16 KG/L
FLINT MAX 75 WG 48 KG/L
FLINT PLUS 64 WG 12 KG/L 
FLIPPER 7 KG/L 
FOLICUR SOLO 250 EW 10 KG/L
HUSSAR ACTIV 417 OD 12 KG/L
INFINITO 687.5 SC 12 KG/L
LAMFIX SO 6 KG/L
LAUDIS 66 OD 12 KG/L
LUNA EXPERIENCE 400 SC 25 KG/L
LUNA CARE 11 KG/L
MELODY COMPACT 49 WG 11 KG/L
MERLIN DUO 5 KG/L
MERLIN FLEXX 41 KG/L
MIKAL FLASH 7 KG/L
MOVENTO 100 SC 33 KG/L
NATIVO 300 SC 12 KG/L
NATIVO PRO 17 KG/L
NOMINEE 400 SC 507 KG/L
PERIDIAM ACTIVE 109 3 KG/L
PERIDIAM EQUALITY 4 KG/L
PROFILER 71.1 WG 9 KG/L
PROPULSE 250 SE 21 KG/L
PROSARO 250 EC 15 KG/L
PROTEUS OD 110 12 KG/L
REDIGO PRO 15 KG/L
REQUIEM PRIME EC152.3 5 KG/L
SEKATOR PROGRESS OD 35 KG/L
SENCOR LIQUID  600 SC 15 KG/L
SFERA 535 SC 45 KG/L
TELDOR 500 SC 28 KG/L
TILMOR 240 EC 13 KG/L
VELUM PRIME 145 KG/L
ZANTARA 216 EC 14 KG/L
PACHET CEREALE FALCON 345 UNIT
PACHET RAPITA BISCAYA 280 UNIT
PACHET RAPITA PROTEUS 192 UNIT
PACHET PROPULSE 395 UNIT
EQUIP PACK 295 UNIT