Voucher TIP I Descarcare cereale (grau, porumb, floarea soarelui, rapita)

Voucher TIP I Descarcare cereale (grau, porumb, floarea soarelui, rapita)

Voucher TIP I Incarcare cereale (grau, porumb, floarea soarelui, rapita)

< 500 To
Disponibilitate: în stoc
SKU
vouch_tip1_incarcare_cereale

Prestare servicii (Detalii)

1. Valoarea voucherului este pentru 200 Tone.

2. Fermierul este obligat sa puna la dispozitia prestatorului intreaga cantitate de cereale / furaje la locul de incarcare in silobag.

3. Cantitatea de cereale insilozate (incarcate) minima/zi este de 200 tone si maxim 700 Tone.

4. Cantitatea de cereale descarcate (din silobag) minima /zi este 200 To si maxim 400 To.

5. Cantitate de porumb siloz/lucerna/borhot bere/taietei sfecla insilozata (incarcata) minima/zi este de 200 To si maxima de 400 To.

6. Cantitatea de pasta porumb insilozata (incarcata) minim/zi este de 200 To si maxima de 350 To.

7. Fermierul este obligat să delege în momentul agreat al prestării serviciilor, 1-2 muncitori și un mecanizator cu un tractor la locul de încărcare sau descărcare pentru acționarea utilajelor de însilozare sau descărcare, conform specificațiilor Executantului.

8. Fermierul are obligația să asigure locul de amplasare a Silobagurilor, platforme betonate, sau de pământ, curate, nivelate, cu drenaj și pază conform cerințelor Executantului.

9. Serviciul se va efectua cu o programare prealabila de minim 7 zile, agreata intre Fermier si Executant.

10. Valoarea sacului silobag, nu este inclusa in prestarea serviciului.

11. Transportul utilajelor nu este inclus în prețurile de mai sus, și se va discuta separat cu fiecare fermier în parte în momentul efectuării serviciului de însilozare sau descărcare cereale. Prestatorul de servicii are dreptul sa amane prestarea de servicii daca acesta este intarziat datorita lipsei camioanelor /firmelor de transport.

12. Transportul utilajelor și a sacilor Silobag, la locație Fermierului se va face cu camionul.

13. Prețul transportului se va negocia cu fiecare Fermier în parte, de către Executant inainte de momentul prestării serviciului.

14. Sacii Silobag vor fi sigilați/închiși cu un sistem special furnizat de către Executant, sistem inclus în prețul sacului.(coliere de plastic sau sfoara , puse la dispozitie de producatorul silobag-ului)

15. Valabilitatea voucherelor este de 400 de zile calendaristice și nu pot fi folosite ulterior și nici convertite în bani sau alte tipuri de servicii.

16. În cazul în care, Voucherele pe care Fermierul le va prezenta Executantului nu acoperă integral cantitate de cereale (exprimata in Tone) pentru care se dorește încărcarea sau descărcarea sau dacă Fermierul dorește prestarea și altor servicii care nu sunt acoperite de Voucherele Bayer Fidelis, este în sarcina exclusivă a Executantului și Fermierului stabilirea printr-un contract separat a modului in care serviciul/serviciile vor fi prestate pentru diferenta de Tone neacoperite de voucherele Bayer Fidelis, precum și a condițiilor comerciale, inclusiv prețurile aferente acestor diferențe.

17. Drepturile si obligatiile fermierului precum si ale prestatorului se vor regasi in contractul de prestari servicii pe care acestia urmeaza sa il incheie in baza solicitarii fermierului conform prezentului voucher.

18. Clientii care achizitioneaza serviciul pentru cantitati peste 1000 To, se va face gratuit controlul cerealelor (depozitate) prin 2 prelevari /an.